เข้าสู่ระบบ | รีเฟรส
วันพุธ
ที่
24 มกราคม
พ.ศ.2561
ทะเบียนหนังสือราชการ
... ที่ ลงวันที่ หน่วยงานที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่ส่ง
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช 1132.1/84 23 ม.ค. 61 สสอ.เขาค้อ ขอสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตรอาสามัครสาธารณสุขปจะจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน 23 ม.ค. 61 11:03
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช 1132.1/ว83 23 ม.ค. 61 สสอ.เขาค้อ ขอเชิญเจ้าหน้าที่อาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาสามัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน 23 ม.ค. 61 11:01
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช ๐๘๓๒.๑๐๘/๙ 23 ม.ค. 61 รพสต.สระแก้ว บ้านเขาพลวง ส่ง รง.๕๐๖ 23 ม.ค. 61 10:48
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช 0132/ว 17 23 ม.ค. 61 สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 61 09:38
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช0932/ว009 23 ม.ค. 61 สสอ.น้ำหนาว ขอให้ส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดีไม่มีผุ 23 ม.ค. 61 09:11
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช0932/ว010 23 ม.ค. 61 สสอ.น้ำหนาว ขอเชิญประชุมวิชาการด้านการรักษาพยาบาล 23 ม.ค. 61 09:08
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
0000 22 ม.ค. 61 รพสต.ซับสมอทอด บ้านตระกุดหิน ส่งรายงาน 506 22 ม.ค. 61 15:18
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
0000 22 ม.ค. 61 รพสต.บึงสามพัน บ้านโคกตายอ รพ.สต.ราหุล ขอส่งรายงาน 506 22 ม.ค. 61 14:54
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
0000 22 ม.ค. 61 งานสารบรรณกลาง 22 ม.ค. 61 14:52
หนังสืออ่านแล้ว เอกสารแนบ
พช1032/ว16 22 ม.ค. 61 สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับังชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ncd ปีงบ 2561 22 ม.ค. 61 14:45

จำนวน 245 รายการ
หน้าที่ : 12345678910 11>